Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1.Bevezetés: A Freemeteo időjárás-jelentés szolgáltató honlap. A cég időjárás-jelentést és más kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt felhasználóinak, például személyes előrejelzéseket, vagy e-maiben küldött figyelmeztetéseket. Jelenleg bárki ingyenesen hozzáférhet a Freemeteo szolgáltatásaihoz. Azonban a Freemeteo fenntartja a jogot, hogy a jövőben a hozzáférésért és a honlapon található szolgáltatásokért díjat számítson fel. Erről a Freemeteo időben értesíteni fogja az összes regisztrált felhasználót, és lehetőséget ad arra, hogy azok előfizessenek a Freemeteo szolgáltatásaira. A Freemeteo ezennel határozottan fenntartja annak a jogát, hogy a honlap bármelyik jellemző aspektusát bármikor megváltoztassa, javítsa, vagy beszüntesse, beleértve, de nem korlátozva a tartalmat, az elérhetőségi órákat és azokat az eszközöket, amelyek a honlaphoz történő hozzáféréshez szükségesek.

2.Szerzői jog: A honlap jogdíjköteles anyagot, védjegyeket és más tulajdonosi információt tartalmaz, beleértve, de nem korlátozva a szöveget, szoftvert, fényképeket és grafikákat. A Freemeteo a bennfoglalt anyagok és minden szellemi és egyéb tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa. Ezennel minden jogot határozottan fenntartunk. Ezért a cég előzetes kifejezett írott beleegyezése nélkül, a Freemeteo anyagát a felhasználóknak bármilyen formában, részben vagy egészben tilos árusítani, másolni, módosítani, reprodukálni, újra közzétenni, feltölteni, átruházni vagy terjeszteni, kivéve a honlap tartalmáról, kizárólag személyes használatra történő, biztonsági másolat készítését, a származás kijelzésének törlése nélkül.

3.Felelősség kizárása:

A. A felhasználók határozottan egyetértenek azzal, hogy a Freemeteo használata saját kezdeményezésükre történt és ezért a honlap használatának kockázatát vállalják. A Freemeteo, annak leányvállalatai és szolgáltatói nem garantálják a honlap folytonosságát, a hibamentességét vagy bármely hiba korrigálását. Továbbá, a Freemeteo semmilyen felelősséget nem vállal a honlap felhasználásából eredő következményekért, az alábbiakban nyújtott információért, legfőképpen azok pontosságát vagy megbízhatóságát, valamint a bennefoglalt bármely szolgáltatást illetően.

B. A Freemeteo információi és szolgáltatásai a megadott formájában érvényesek, bármiféle kifejezett vagy burkolt garancia nélkül, beleértve de nem korlátozva a tulajdonjog-szavatosságot, információkat, szolgáltatásokat és a Freemeteo által szolgáltatott termékeket, és bármely burkolt forgalomképességre vonatkozó garanciát, adott célra történő felhasználást vagy a jogsértések elkerülését.

C. A Freemeteo oldalain közölt adatokat a felhasználók bizonyos cselekvések végrehajtásához, vagy azok elkerüléséhez tanácsként vagy bátorításként nem használhatják fel. A Freemeteo nem vállal felelősséget a honlapon található információk értelmezéséért, sem azokért a cselekvésekért, amelyeket a honlapon található információk alapján hajtanak végre a felhasználók.

D. A Freemeteot nem lehet felelőssé tenni a szolgáltatások megszakításából, a hibákból, pontatlanságból, helyesbítésből, törlésből eredő bármiféle kárért vagy sérülésért. Továbbiakban, a Freemeteo nem felelős semmiféle hibás teljesítményért vagy nem teljesítményért, a késlelt működésért vagy továbbításért, a kommunikációs vonalak meghibásodosádáért, a Freemeteo vagy más kapcsolódó honlapok felhasználói hozzáférése során felmerülő számítógépes vírusok továbbításáért, eltulajdonításért, rongálásért, vagy jogosulatlan hozzáférésért, adatmódosításért és adathasználatért, akár a szerződés megszegése, szerződésen kívüli károkozás, mulasztás vagy bármi más kereseti jogcím alapján. Ez a felelősségi korlátozás kiterjed és magába foglal bármilyen kárt, mely a Freemeteo vagy bármely más kapcsolódó honlap oldalain közölt anyag letöltéséből adódik.

E. Ezen felelősségi kizárás a Freemeteo oldalain, a felhasználók számára közzétett bármely információra és szolgáltatásra vonatkozik, akár a Freemeteo oldalaihoz történő egyszerű hozzáférés, akár az egyéni igényeknek megfelelő szolgátatások során (beleértve, de nem korlátozva, az egyéni előrejelzéseket és az e-mailben küldött figyelmeztetéseket).

4.E-mailben küldött figyelmeztetések: A Freemeteo e-mailben küldött figyelmeztetéseire történő felíratkozáskor a felhasználó egyetért azzal, hogy a szolgáltatás hét (7) napon belül megkezdődik. A Freemeteo az információkat, termékeket és szolgáltatásokat a megadott formában és eléhetőségi alapon, és esetleg csökkentett gyakoriság vagy időszakos felfüggesztés mellett nyújtja. A Freemeteo hatrározottan fenntartja a jogot, hogy a felhasználók e-mailben küldött figyelmeztetéseit bármikor felfüggeszti további értesítés vagy magyarázat nélkül. Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogot, az e-mailben küldött figyelmeztetések tartalmában a Freemeteo tulajdonát képezik. Ezennel minden jogot fenntartunk.

5.Berendezés: A felhasználók kizárólagos felelőssége, hogy a honlaphoz történő hozzáféréshez és annak felhasználásához szükséges berendezést beszerezzék és karbantartsák (pl. telefonvonalak, számítógép hardver, stb.). Azonban a Freemeteo fenntartja a jogot, hogy a honlaphoz történő hozzáféréshez és annak használatához szükséges berendezést bármikor és előzetes értesítés nélkül, megváltoztassa. A honlaphoz történő hozzáférés és a használat során felmerülő, összes, harmadik félnek járó díjat (pl. Internetszolgáltatói díj, stb.) a felhasználó viseli.

6.Linkek más honlapokhoz: A Freemeteo más honlapokhoz vezető linkeket is alkalmaz. A Freemeteo nem gyakorol ellenőrzést és nincs abban a pozícióban, hogy a kapcsolódó oldalak elérhetősége, tartalma, személyi adatvédeleme, lehetséges szerzői jogi sérelmei, az információk minősége és mennyisége és a szolgáltatásai fölött ellenőrzést gyakoroljon. Ha más honlapok látogatása vagy használata során probléma merül fel, akkor a felhasználóknak azokhoz a másik honlapokhoz kell fordulniuk. A Freemeteo nem hagyja jóvá és nem felelős azoknak a honlapoknak a tartalmáért.

7.Hirdetések: A Freemeteo hirdetéseket tesz közzé, melyek gyakran tartalmaznak más hirdetők honlápjához vezető linkeket. A Freemeteo nem gyakorol ellenőrzést és nincs abban a pozícióban, hogy ezeknek a hirdetéseknek, futóreklámoknak vagy felbukkanó hirdetéseknek a tartalmát, személyi adatvédelemi szabályzata, esetleges szerzői jogi sérelmei fölött bármilyen formában ellenőrzést gyakoroljon. Ha a hirdetők honlapjainak látogatása vagy használata során probléma merül fel, akkor, a felhasználóknak közvetletnül azokhoz a hirdetőkhöz kell fordulniuk. A Freemeteo nem hagyja jóvá és nem felelős a közzétett hirdetések a tartalmáért, vagy a hirdetők honlapjának tartalmáért. Továbbá a Freemeteot nem lehet felelőssé tenni semmiféle kommunikációért, melyet a felhasználó bármely harmadik féllel – a Freemeteo honlapján hirdető vagy ahhoz kapcsolt szolgáltatóval folytat, sem pedig az ebből a kommunikációból származó esetleges áruügyletért.

8.Harmadik fél tulajdonában lévő tartalom: A Freemeteto közzéteheti a felhasználók által küldött információt, adatot, szöveget, grafikát. Ez az anyag, melyet akár nyilvánosan közzétett, vagy akár személyesen küldött a tulajdonos, annak kizárólagos felelőssége marad. A Freemeteo nem vállal felelősséget az anyagban rejlő hibáért és/vagy kihagyásért, sem bármiféle kárért, mely az anyag használata során a felhasználót érheti. A Freemeteot nem lehet felelőssé tenni, és a felhasználók egyetértenek azzal, hogy nem tesznek közzé szeméremsértő, vulgáris, ízléstelen anyagot, sem olyan anyagot, mely személyes vagy nyilvánossági jogokat illetően rágalmazó, sértő, támadó lehet, a szerzői jogogat megsérti, vagy másformán törvénytelen. Továbbá a Freemeteot nem lehet felelőssé tenni a felhasználók által közzétett vagy továbbított bármilyen anyagért, mely bűncselekménynek bizonyuló viselkedést bátorít, polgári jogi kötelezettséget kelt, vagy másformán törvénysértő. A honlap felhasználói értik és elismerik, hogy az internet nemzetközileg orientált, és ezért egyetértenek azzal, hogy tiszteletben tartják és figyelembe veszik minden ország helyi kötelesség-etikai szabályait.

9.Ellenőrzés: A Freemeteonak joga, hogy legjobb belátása szerint visszautasítson vagy eltávolítson a honlapra beküldött vagy ott közzétett bármilyen anyagot. A Freemeteonak joga van eltávolítani bármilyen olyan anyagot, melyet a Freemeteo, saját belátása szerint a rendelkezéseket illetően sértőnek tart, vagy másformán kifogásolható.

10.Kártalanítás: A felhasználók egyetértenek, hogy védik, kártalanítják és ártatlannak tartják a Freemeteot és annak tulajdonosát, alkalmazottait, leányvállalatait vagy megbízottjait bármiféle és minden követeléssel, cselekvéssel, igénnyel, kárral, költséggel, felelősséggel, veszteséggel és díjakkal (beleértve az ügyvédi díjat) szemben, mely saját honlaphasználatukból ered.

11.Adatvédelem: Vannak bizonyos esetek, amikor a felhasználókat, a saját érdekükben személyes adataik megadására kérjük. Ezt az információt a Freemeteo használja és a Freemeteo ezt azt nem fogja harmadik fél rendelkezésére bocsátani. Ha személyes adatainak kezelését illetően további részletekre kíváncsi, kérjük nézze meg Adatvédelmi Határozatunkat.

12.Feltételek megváltoztatása: A Freemeteonak joga van, hogy a honlap használatára vonatkozó feltételeket és kikötéseket előzetes bejelentés nélkül részben vagy teljes egészében bármikor megváltoztassa vagy módosítsa. A felhasználók részéről a felhasználási feltételek változtatása vagy módosítása után történő honlaphasználat, a változtatások elfogadásának tekinthető.

13.Kiegészítés: Ezek a felhasználási feltételek a Freemeteo használatát illetően teljes megegyezésként szolgálnak mindkét fél számára, és hatálytalanítanak minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megegyezést az alábbi témára vonatkozóan. Az alábbiak megszegése vagy elmulasztása esetén a felek részéről semmilyen felmentés nem ad felmentést bármilyen korábbi vagy elkövetkező megszegésre vagy mulasztásra. Az alábbi rész címszavait csak kényelmi szempontból illesztettük be, és ez nem befolyásolja a Felhasználási Feltételek értelmezését.

14.Részleges érvénytelenség: Ha ezen Megegyezés bármelyik záradéka törvénytelen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan bármely joghatóságnál, az nincs hatással a Megegyezés bármelyik vagy összes záradákának törvényességére, érvényességére és végrehajhatóságára annál a joghatóságnál.

15.Nyelv: Az alábbi Megegyezés szövege angol. Ha az angol nyelvű szöveg és annak fordítása között valami nem egyezik meg, akkor az angol verzió a mérvadó.

16.Alkalmazandó jog – Joghatóság: Ezen felhasználási feltételek létrehozásánál mind a görög és az európai jog irányadó volt, és az Athéni Bíróság (Görögország) kizárólagos joghatósága alá tartozik.